Čo je zdaňovanie fyzických osôb

Dnes sme boli späť takmer na dôvod, prečo sú preč

Zdaňovanie fyzických osôb je znížená na dane z príjmov a dane z kapitáluPodľa daňového poriadku zdaňovanie fyzických osôb, ktoré sa zameriavajú na otázky vedenie evidencie dane majú byť ošetrené. Každý, kto pracuje, je občan štátu, je povinný poskytnúť percento svojho platu. Ak sa pozriete na históriu a na celom svete prax uplatňovania dane z príjmov, zásob, jeho účelom je vždy skutočnosť, že štátna Pokladnica dostal viac príspevkov od bohatí občania, a menej od chudobných. V Rusku zdanenia je dnes fyzické osoby, ktoré vykonávajú tak, že nebude možné povedať, či daň z príjmu je takáto funkcia (z takmer každý z príjmov pre všetky sú rovnaké).

Počas existencie Sovietskeho zväzu, napriek tomu, že všetci považujú za rovnaké, a Ríša nebola (t.

nie je oficiálne uznané, že táto časť populácie), však, bol prijatý zákon, od tejto dane. A nič sa nedá robiť, výdavky štátu (vojenské, sociálne dávky, dlh), čo je daňový úrad akceptuje to nie je dosť.

Čiastočne je to aj naďalej uplatňovať

Takéto opatrenie sa uchýlil k a civilizovanom, rozvinutých krajinách.

Dnes, zdaňovanie fyzických osôb v ruskej Federácii, hovorí, tesnenie trysky je rovnaké, viac alebo menej, možnosti občanov. Auto - platiť daň, daň z motorových vozidiel-základné. Dobre zarábať - Poisťovne platiť Zlé zarobiť platiť všetky rovnaké. Pomer platu a daňových a dnes nájsť v percent.

Čím vyšší plat, tým väčšie dane, odvody z miezd do úvahy tento druh dane (príjem).

Zákon tu tiež rôzne spôsoby na zníženie tejto sumy. Vrátane daňové odpočty (sú určité kategórie občanov, matky sám, napríklad). Tu viacero možností, zníženie dane, enter alebo return (ak hrubo zlomil vážne potrebuje, ako napríklad na bývanie), náklady v súvislosti so spoločnosťou. Spoločnosti teraz aktívne podporovať štát, strávil časť však musieť zbierať veľa dokumentov. Zdaňovanie fyzických osôb sa uplatňuje od prijatia hlavné zákony, a ktoré tam bol moderný daňový systém. Toto sa stalo v priebehu rokov: príležitostných zákony, prišli sme postupne v Daňové právo. Podľa daňového poriadku ruskej Federácie, takmer všetky druhy príjmov (jednorazový a trvalý) oslobodené od dane. Ale tam sú niektoré druhy príjmov, ktoré tvoria výnimku z pravidla, odstupné, dôchodky, odškodnenie. Ak ste registrovaný vozidla (vrátane jet lyžovanie), ste povinní zaplatiť daň z motorových vozidiel. Orgánu, registrácia vášho Dopravy a prezentovať informácie o kontrolu, a odtiaľ dostanete potvrdenie s vypočíta výška dane. Obytné priestory a komerčné budovy (s výnimkou prideľovaní), ktorý sa nachádza vo vašej nehnuteľnosti, aj daňovo. On počíta dane podľa zákonných sadzieb, a prísť v Podobe prijatia skôr alebo neskôr. Niektoré kategórie občanov oslobodené od dane (dôchodcovia, rodiny stratil vojenský personál, obete žiarenia, zdravotne postihnutých, hrdinovia Sovietskeho zväzu). Pokiaľ ide o predkladanie dokumentov na daňový úrad, v určitých osôb Situácie, sú povinné oznámiť miestne daňový úrad o príjmy a platiť dane štátu. V prípadoch, V ktorých túto povinnosť majú, nie na pleciach občanov a v ktorých: - na príjem príjem z prenájmu nehnuteľností, obstarávanie príjmov za poskytnuté služby (za predpokladu, že príslušný kontrakt bol uzatvorený) sú zdaniteľné výhody a dôchodok od štátu, ale aj všetky druhy odškodnenia. Zdaňovanie fyzických osôb s cieľom zabezpečiť, že štát má potrebný kapitál. Ale nemali by ste využiť príležitosť pre dane, odvody, dane-vrátenie (článok v daniach, -).