Dedičstvo

Dedičského práva ako subjektívne právo

aby sa právo v súlade s článkom štrnásť základného zákona)

právo (v Nemecku ešte viac dôvodov na to

umiestenie vlastníctva alebo iných prevoditeľných práv k výskytu smrti poručiteľa pravidiel a na druhej strane. príjemca takýchto objednávok ("dedičia").