Nemeckého spolkového Snemu, Výbor pre právne Záležitosti a ochrana spotrebiteľa